Tây Ninh thu hút thêm 85 triệu USD vốn FDI

    Báo VTC News
    1 đăng lạiGốc

    Trong 9 tháng qua, các khu, cụm công nghiệp ở tỉnh Tây Ninh đã thu hút thêm gần 85 triệu USD vốn đầu tư nước ngoài, tăng gấp 2,2 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/214765/Default.aspx