Tây Ninh thông báo chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Tây Ninh thông báo chỉ tiêu tuyển dụng viên chức năm học 2016-2017.

Tây Ninh thông báo chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên - Ảnh 1

Theo đó, tổng số có 440 chỉ tiêu gồm: 185 viên chức cấp học mầm non, 124 cấp tiểu học, 55 cấp THCS và 63 giáo viên THPT, 7 giảng viên CĐ sư phạm và 6 nhân viên.

Hình thức tuyển dụng là xét tuyển có kiểm tra, sát hạch đối với giáo viên mầm non, tiểu họcTHCS, THPT, giảng viên CĐ sư phạm, nhân viên thư viện, văn thư.

Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển đến hết ngày 31/10/2016.

Số lượng tuyển dụng cụ thể như sau:

Loại hình

Thành phố

Hòa Thành

Châu Thành

Dương Minh Châu

Tân Châu

Tân Biên

Gò Dầu

Bến Cầu

Trảng Bàng

Sở GD&ĐT

Mầm non

11

25

37

41

6

18

20

12

15

Tiểu học

14

0

17

15

11

16

29

0

20

2

GV Tiểu học

5

7

3

3

10

11

13

Tật học

2

Văn

Tin học

2

1

Tiếng Anh

2

3

4

8

3

2

2

Tiếng Khơme

1

Mỹ thuật

1

2

4

1

Nhạc - CTĐ

2

7

2

1

5

1

Thể dục-CTĐ

4

4

1

5

2

THCS

3

6

3

5

6

2

19

0

11

0

Toán

2

3

1

Hóa

Văn

3

1

3

5

Tiếng Anh

2

1

2

1

Nhạc - CTĐ

1

1

1

1

2

1

Địa

1

1

1

1