Tây Ninh: Hơn 1.000 căn nhà Đại Đoàn Kết trao cho hộ nghèo

Ban vận động quỹ Vì người nghèo tỉnh Tây Ninh quyết tâm từ nay đến 2017 sẽ hỗ trợ kinh phí xây nhà đại đoàn kết cho tất cả các hộ nghèo của tỉnh khó khăn về nhà ở, mỗi căn sẽ được MTTQ tỉnh và Quỹ Vì người nghèo tỉnh hỗ trợ 40.000.000 đồng.

Tây Ninh: Hơn 1.000 căn nhà Đại Đoàn Kết trao cho hộ nghèo - Ảnh 1

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, góp phần hỗ trợ các địa phương hoàn thành tiêu chí về nhà ở, trong thực hiện phong trào thi đua cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Tây Ninh đã chủ trì, phối hợp với các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh tiến hành khảo sát thực trạng các hộ nghèo cần hỗ trợ nhà đại đoàn kết theo danh sách của các huyện, thành phố gửi lên. Hiện nay trong tổng số 6117 hộ nghèo, được các ngành chức năng và các địa phương khảo sát và UBND tỉnh công bố, có 1079 hộ nghèo không có khả năng tự cất nhà, cần sự hỗ trợ của Nhà nước và xã hội.

Để góp phần thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy, UBND tỉnh giúp người nghèo thoát nghèo bền vững, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Tây Ninh và Ban vận động quỹ Vì người nghèo tỉnh quyết tâm từ nay đến 2017 sẽ hỗ trợ kinh phí xây nhà đại đoàn kết cho tất cả các hộ nghèo của tỉnh khó khăn về nhà ở, mỗi căn sẽ được MTTQ tỉnh và Quỹ Vì người nghèo tỉnh hỗ trợ 40.000.000 đồng.

Nguyễn Nhiễm