Tây Ninh: Hiện đại hóa hệ thống thủy lợi Dầu Tiếng

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND- Tây Ninh là tỉnh có mạng lưới kênh mương thủy lợi với năng lực tưới, tiêu lớn nhất nước. Thời gian qua, các công trình thủy lợi đã góp phần to lớn phục vụ sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dân sinh cho tỉnh và các vùng phụ cận. Hệ thống thủy lợi Dầu Tiếng đang được quy hoạch, nâng cấp nhằm khai thác nguồn tài nguyên nước quý giá hiệu quả, bền vững.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=122589&sub=56&top=38