Tây Ninh: Giải ngân vốn FDI chỉ đạt hơn 59%

Trong tháng 1/2017, tỉnh Tây Ninh đã cấp mới 3 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng vốn đăng ký 32 triệu USD và 2 dự án điều chỉnh tăng vốn với số vốn 5,5 triệu USD.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh có 258 dự án FDI với vốn đăng ký 4.422,1 triệu USD, trong đó có 198 dự án đã đi vào hoạt động, 17 dự án đang triển khai xây dựng, 27 dự án chưa xây dựng và 16 dự án ngừng hoạt động.

Điều đáng lưu ý, tuy tổng vốn FDI thu hút được đến thời điểm này tương đối lớn, nhưng theo đánh giá của giới chuyên môn, việc giải ngân vốn thực hiện mới chỉ đạt khoảng 59,3% so với vốn đăng ký là chưa cao.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Tây Ninh, trong năm 2017, Tây Ninh sẽ tiếp tục rà soát, xây dựng hành lang pháp lý thông thoáng, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp cạnh tranh bình đẳng, phát triển bền vững. Chính quyền tỉnh Tây Ninh cam kết, sẽ luôn lắng nghe và đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình phát triển, để trở thành một điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư.

Ngô Ngãi