Tây Ninh đào tạo nhân lực để phát triển kinh tế - xã hội

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Với hơn một triệu dân, Tây Ninh có lực lượng trong độ tuổi lao động khoảng 684.000 người, trong đó lao động khu vực nông thôn là hơn 560.000 người. Nhưng, số lao động đã qua đào tạo chính quy còn ít (không tính số công nhân được dạy nghề cấp tốc trong các khu công nghiệp). Đào tạo nghề phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đang là một trong những vấn đề được quan tâm nhất ở Tây Ninh.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=124685&sub=56&top=38