Tây Nguyên bảo tồn trang phục truyền thống

    Tin tức Du lịch
    TTDL
    Gốc

    Di sản văn hóa truyền thống của các dân tộc Tây Nguyên chứa đựng những giá trị độc đáo và khá đa dạng. Dấu ấn đó được thể hiện khá rõ nét trong trang phục truyền thống, tạo nên kho tàng di sản thời trang mang đậm nét yếu tố văn hóa vùng, tạo nên bản sắc văn hóa tộc người.

    Nguồn TTDL: http://www.dulichvn.org.vn/index.php?category=1005&itemid=30165