Tây Hòa: Tổng vốn ngân sách huyện ủy thác NHCSXH tăng lên 12,32 tỉ đồng

Theo ông Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Tây Hòa, đầu năm 2024, UBND huyện Tây Hòa đã ưu tiên cân đối ngân sách địa phương ủy thác sang Phòng giao dịch NHCSXH huyện 2 tỉ đồng để thực hiện cho vay.

Lũy kế đến nay, tổng nguồn vốn ủy thác từ ngân sách huyện sang NHCSXH là 12,32 tỉ đồng, giải quyết cho hơn 500 lao động có việc làm ổn định tại địa phương.

Cũng theo ông Tuấn, những năm qua, mặc dù ngân sách địa phương còn khó khăn, song với sự quan tâm sâu sát của lãnh đạo HĐND, UBND huyện đối với việc giải quyết việc làm cho người lao động, góp phần giảm tỉ lệ thất nghiệp…, địa phương đã đưa ra nhiều giải pháp đồng bộ.

Một trong những giải pháp thiết thực và hiệu quả trong số đó là trích một phần kinh phí từ ngân sách địa phương ủy thác sang Phòng giao dịch NHCSXH huyện để thực hiện cho vay chương trình hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm.

Thời gian đến, HĐND, UBND huyện sẽ tiếp tục cân đối nguồn ngân sách, ưu tiên chuyển nguồn vốn ủy thác sang NHCSXH huyện để thực hiện cho vay giải quyết việc làm cho người dân trên địa bàn, giúp người lao động có việc làm, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống; từ đó góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương…

LÊ HẢO

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/82/313501/tay-hoa--tong-von-ngan-sach-huyen-uy-thac-nhcsxh-tang-len-12-32-ti-dong.html