Tay đua trả giá đắt vì ăn mừng sớm

Tay đua trả giá đắt vì ăn mừng sớm

Tay đua trả giá đắt vì ăn mừng sớm

Tận dụng màn ăn mừng sớm của Andre Verissimo, Osvaldo Filho và Marcelo Skaf lần lượt cán đích 2 vị trí đầu...

Tay đua trả giá đắt vì ăn mừng sớm