Tây Ban Nha: Dẫn độ trùm buôn lậu vũ khí sang Mỹ để xét xử

    Báo Đại Đoàn Kết
    Gốc

    Ngày 6/6, Chính phủ Tây Ban Nha vừa phê chuẩn việc dẫn độ tên Monzer Al Kassar – trùm buôn vũ khí quốc tế bị cáo buộc cung cấp vũ khí cho nhiều nhóm khủng bố - về Mỹ xét xử.

    Nguồn Đại Đoàn Kết: http://antg.cand.com.vn/vi-vn/hosointepol/2008/6/66566.cand