Tây Ban Nha công bố các biện pháp khẩn cấp về tiết kiệm năng lượng

    Truyền Hình Thông Tấn
    3 liên quanGốc

    Ngày 1/8, Chính phủ Tây Ban Nha đã công bố một loạt biện pháp khẩn cấp, buộc các doanh nghiệp, nhà hàng, bảo tàng và phương tiện giao thông công cộng ở nước này phải tuân thủ yêu cầu nghiêm ngặt về sử dụng điều hòa nhiệt độ để tiết kiệm năng lượng. Ghi nhận của Truyền hình Thông tấn - VNews.

    Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/tay-ban-nhacong-bo-cac-bien-phap-khan-cap-ve-tiet-kiem-nang-luong-47952.htm