Tây Bắc “khát” vốn đầu tư nước ngoài

    2 đăng lạiGốc

    Thu hút vốn đầu tư nước ngoài luôn là mục tiêu trọng tâm của các tỉnh Tây Bắc nhằm tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội, tuy nhiên trong hơn hai chục năm qua, lượng vốn vào khu vực này còn rất hạn chế.

      Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/270265/Default.aspx