Taxibot phương tiện kéo máy bay siêu hiện đại tại các sân bay

Taxibot là phương tiện lai giữa máy kéo và robot đang được một số sân bay dùng để kéo tàu bay di chuyển trong sân nhanh hơn.

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/taxibot-phuong-tien-keo-may-bay-sieu-hien-dai-tai-cac-san-bay-ar865262.html