“Taxi mặt trời” đi vòng quanh thế giới

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (CATP) Một chiếc xe hơi chạy bằng năng lượng mặt trời đã đến dự các cuộc thảo luận về thay đổi khí hậu của Liên hiệp quốc ở thành phố Poznan (Ba Lan) sau khi đi vòng quanh thế giới tới gần 40 nước.

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/quoc_te/chuyen_bon_phuong/2008/mlfolder.2007-12-28.9631471878/20081208.22681.ca