Tàu vỏ thép không đạt chuẩn MAC A, doanh nghiệp lại xin 'chắp vá'

Theo kết quả mới nhất, trong 10 mẫu thép của 5 con tàu vỏ thép hư hỏng đã gửi mẫu ra Hà Nội kiểm tra, có 6 mẫu / 3 tàu không đạt thép chuẩn MAC A. Ngư dân yêu cầu thay thép, doanh nghiệp lại xin “chắp vá”.

Từ kết quả trên, chiều 7-8, Sở NN&PTNT Bình Định lại triệu tập cuộc họp kín giữa các chủ tàu với công ty TNHH Đại Nguyên Dương. Tuy vậy vẫn chưa đi đến thống nhất về phương án sửa chữa vì ngư dân không đồng ý với phương án nài nỉ, chắp vá của chủ tàu.

Trong 5 tàu vỏ thép do công ty Đại Nguyên Dương đóng, có 3 tàu không đạt chuẩn MAC A là tàu của các ngư dân Nguyễn Văn Lý, Nguyễn Văn Mạnh, Mai Văn Chương; tàu của ông Trần Minh Vương có một mẫu đạt chuẩn MAC A, và một mẫu không đạt. Chỉ có tàu của ngư dân Võ Tuân là đạt chuẩn MAC A hoàn toàn.

Hai ngư dân Nguyễn Văn Mạnh và Mai Văn Chương yêu cầu thay thép mới, còn ông Vương và ông Tuân đồng ý cho sửa chữa, ông Lý vắng mặt.

Phía Đại Nguyên Dương lại xin được khắc phục vì thay thép DN này nói phá sản.

NGOC OAI