Tàu thủy 129 năm vẫn chạy tốt

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Ngày 1-5, Công ty Tàu thủy Saxonian Steamboat đã tổ chức một cuộc diễu hành cho các con tàu đánh guồng chạy bằng hơi nước trên sông Elbe ở Dresden, miền Đông nước Đức.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/44/166905