Tàu Thần Châu 7 trở về Trái đất

    Gốc

    Tân Hoa xã đưa tin tàu Thần Châu 7 chở 3 phi hành gia Trung Quốc đã hạ cánh an toàn xuống khu vực Nội Mông, phía bắc nước này, vào lúc 17 giờ 40 phút hôm qua.

      Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/News/Pages/200840/20080929002956.aspx