Tàu ngầm Thành phố Hồ Chí Minh đến Kaliningrad

Tàu ngầm phi hạt nhân Thành phố Hồ Chí Minh (dự án 636), được xây dựng tại Nhà máy Admiralty cho hải quân Việt Nam, đã được kéo từ St. Petersburg đến Kaliningrad.

Để đảm bảo tiến hành hoạt động hàng hải phức tạp một cách an toàn, tàu đã được đánh giá tình trạng trang thiết bị, kiểm tra phương tiện cứu hộ, thiết bị điều hướng và truyền thông.

Việc tính toán công suất và sự ổn định thân tàu cũng đã xác nhận khả năng di chuyển an toàn của tàu.

Từ Kaliningrad đến bờ biển Việt Nam, tàu sẽ được chuyển bằng tàu lắp ghép, thích nghi cho việc vận chuyển hàng hóa quá kích cỡ.

Tàu ngầm Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được vận chuyển đến căn cứ hải quân Cam Ranh vào tháng ba năm nay.

Theo VOR