Tàu Mercy khám chữa bệnh cho hơn 11.000 người

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Trong thời gian lưu lại Khánh Hòa, các tình nguyện viên đã khám chữa bệnh và cấp phát thuốc cho hơn 11.000 bệnh nhân ở Khánh Hòa và Ninh Thuận, phẫu thuật 234 ca.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=57&NewsId=71964