Tàu bệnh viện Hải quân Hoa kỳ đến Khánh Hòa

    Báo VTC News
    1 đăng lạiGốc

    Tàu Bệnh viện USNS Mercy (Hải quân Hoa Kỳ) đã đến thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, mở đầu chuyến thăm và thực hiện các hoạt động nhân đạo về y tế tại đây trong 10 ngày.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/254857/Default.aspx