Tất tần tật về siêu anh hùng mới của Marvel

Sau “Captain America: Civil War”, “Doctor Strange” là tác phẩm siêu anh hùng tiếp theo của Marvel Studios. Họ không coi đây là canh bạc dù thầy phù thủy quyền pháp còn khá xa lạ.

Tất tần tật về siêu anh hùng mới của Marvel - Ảnh 1

Tất tần tật về siêu anh hùng mới của Marvel - Ảnh 2

Tất tần tật về siêu anh hùng mới của Marvel - Ảnh 3

Tất tần tật về siêu anh hùng mới của Marvel - Ảnh 4

Tất tần tật về siêu anh hùng mới của Marvel - Ảnh 5

Tất tần tật về siêu anh hùng mới của Marvel - Ảnh 6

Tất tần tật về siêu anh hùng mới của Marvel - Ảnh 7

Tất tần tật về siêu anh hùng mới của Marvel - Ảnh 8

Tất tần tật về siêu anh hùng mới của Marvel - Ảnh 9

Tất tần tật về siêu anh hùng mới của Marvel - Ảnh 10

Tất tần tật về siêu anh hùng mới của Marvel - Ảnh 11

Tất tần tật về siêu anh hùng mới của Marvel - Ảnh 12

Tất tần tật về siêu anh hùng mới của Marvel - Ảnh 13

Tất tần tật về siêu anh hùng mới của Marvel - Ảnh 14

Tất tần tật về siêu anh hùng mới của Marvel - Ảnh 15

Tất tần tật về siêu anh hùng mới của Marvel - Ảnh 16

Tất tần tật về siêu anh hùng mới của Marvel - Ảnh 17