Tất cả vì vẻ đẹp của khách hàng

    Báo Sức Khỏe & Đời Sống
    Gốc

    Năm 1996, học xong THPT, Nguyễn Thị Thanh Hiền đi lấy chồng. Cuộc sống khó khăn, Hiền phải sử dụng phần đất 16 m2 của mình để làm cửa hàng thẩm mỹ. Nhiều bạn bè cảm thông, chia sẻ bằng cách đến làm đẹp ở chỗ Hiền.

    Nguồn SK&ĐS: www.baokinhteht.com.vn/article.aspx?article_id=19023