"Tất cả các ISP đều phải nâng cao năng lực và chất lượng dịch vụ"

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    Năm nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) lớn tại Việt Nam, gồm: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Tổng công ty Viễn thông Quân đội (Viettel), Công ty Viễn thông Điện lực (EVN Telecom), Công ty Cổ phần Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (SPT) và Công ty Netnam vừa mới công bố về việc phối hợp tổ chức chuỗi các hoạt động chào đón “10 năm Internet Việt Nam”.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=109520&sub=76&top=41