Tất cả các công trình xây dựng phải áp dụng các biện pháp giảm bụi

Nhằm làm giảm bụi cho thành phố, ngay từ năm 2005, UBND TP đã ban hành Quyết định 02 về các biện pháp giảm bụi trong lĩnh vực xây dựng...