Tất cả bắt đầu bằng Ngày Chiến thắng

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    Hơn 30 năm nhìn lại, ngày 30/4 còn cho chúng ta thấy rằng tất cả bắt đầu bằng Ngày chiến thắng, chứ không phải kết thúc bởi ngày đó. Nghĩa là sau những nỗ lực to lớn để thắng trong chiến tranh, những nổ lực to lớn hơn lại cần phải có để thắng trong hòa bình.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/CTXH/42188/default.aspx