“Tập vở mùa khai trường”

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Nhằm tạo điều kiện để học sinh đến trường ngày càng đông, giảm dần tình trạng trẻ bỏ học, Báo SGGP và Công ty TNHH Tháp Đôi phối hợp tổ chức chương trình “Tập vở mùa khai trường” để vận động ủng hộ tập vở tặng học sinh nghèo.

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/nhipcaunhanai/2008/8/160879