Tập trung xây dựng phương án ứng phó siêu bão

(Chinhphu.vn) - Ngày 11/3, Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương đã có công văn đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển xây dựng phương án ứng phó với bão mạnh và siêu bão.

Theo đó, căn cứ tình hình, đặc điểm bão, lũ lịch sử đã xảy ra tại địa phương để xây dựng phương án ứng phó với bão mạnh, siêu bão cho phù hợp.

Việc xây dựng phương án ứng phó với siêu bão là nội dung mới, khối lượng lớn, phạm vi rộng, tính chất phức tạp về kỹ thuật, nhiều kịch bản ứng với nhiều cấp bão, mực nước triều khác nhau, nhiều dữ liệu đầu vào cần thu thập, tính toán. Do vậy, việc xây dựng phương án cần làm từng bước và hoàn thiện dần theo thời gian. Trước mắ t tập trung xây dựng phương án ứng phó theo một số kịch bản.

Nội dung các phương án ứng phó bao gồm: Phương án sơ tán dân; Phương án đảm bảo an toàn tàu thuyền; Phương án bảo vệ công trình phòng, chống thiên tai và công trình trọng điểm; Phương án bảo đảm an ninh trật tự, giao thông, thông tin liên lạc; Phương án phối hợp chỉ đạo, chỉ huy phòng tránh, ứng phó và tìm kiếm cứu nạn; Phương án huy động nguồn nhân lực ứng phó; Phương án dự trữ vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm; Phương án khắc phục hậu quả.

Phương án ứng phó được đề nghị gửi về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương trước 20/4/2015 để tổng hợp.

Đỗ Hương