Tập trung xây dựng, phát triển khoảng 10 HTX trở thành mô hình mẫu điển hình

ĐÀ NẴNG – Ngày 29-11, Liên minh Hợp tác xã (HTX) thành phố tổ chức Đại hội lần thứ 5, nhiệm kỳ 2016-2021.

Trong nhiệm kỳ 2016-2021, Liên minh HTX thành phố xác định phát triển đa dạng các tổ hợp tác (THT), HTX trong các lĩnh vực, ngành nghề, góp phần hình thành chuỗi giá trị từ sản xuất đến chế biến, tiêu thụ sản phẩm, thu hút sự tham gia đông đảo của những người sản xuất nhỏ và các tầng lớp nhân dân. Cũng như, đẩy mạnh sản xuất hàng hóa, phát triển các dịch vụ, vươn lên đáp ứng các nhu cầu sản xuất của thành viên, nhu cầu tiêu dùng của nhân dân thành phố, tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho thành viên và người lao động, góp phần phát triển cộng đồng. Trên cơ sở đó, mỗi năm thành lập mới từ 10-15 HTX và mỗi xã, phường đều có HTX phục vụ dân cư trên địa bàn... Đồng thời, tập trung xây dựng, phát triển khoảng 10 HTX trở thành mô hình mẫu điển hình về kinh doanh hiệu quả và có năng lực quản lý và theo từng lĩnh vực cụ thể, riêng lĩnh vực nông nghiệp có 5 HTX kiểu mẫu về mô hình sản xuất rau sạch có hiệu quả. Ngoài ra, mỗi quận, huyện có từ 10 THT điển hình tiên tiến trở lên. Đến năm 2021, kinh tế HTX, THT thu hút khoảng 50.000 thành viên tham gia, qua đó trực tiếp và gián tiếp tạo việc làm cho khoảng 55.000 lao động...

Theo báo cáo tại đại hội, đến hết tháng 6-2016, trên địa bàn thành phố có 208 THT, trong đó có 32 THT hoạt động trong lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp - xây dựng, 171 THT hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp (có 91 tổ khai thác hải sản trên biển) và 5 THT thương mại, dịch vụ. Tổng số thành viên là 1.863 người và đã giải quyết việc làm cho hơn 4.200 lao động. Bên cạnh đó, trong khối HTX, đến giữa năm 2016, trên địa bàn thành phố có 119 HTX, tổng vốn điều lệ của các HTX đăng ký 113,93 tỷ đồng, tổng vốn kinh doanh của các HTX 259,56 tỷ đồng, thu hút 26.489 thành viên tham gia, giải quyết việc làm cho hơn 31.500 lao động...

Sau một ngày làm việc hết sức nghiêm túc, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2016-2021 gồm 24 thành viên và ông Nguyễn Hồng Vân tiếp tục trúng cử chức Chủ tịch Liên minh HTX TP Đà Nẵng nhiệm kỳ mới.

T.Dũng