Tập trung xây dựng lực lượng chính trị trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước

Xây dựng tổ chức Đảng, các đoàn thể chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp (DN) ngoài khu vực nhà nước là mảng công tác luôn được Thành ủy TP Hồ Chí Minh quan tâm.

Thực tế thời gian qua cho thấy, công tác này đã có sự chuyển biến nhưng kết quả đạt được còn thấp, chưa tương xứng vị trí, vai trò và tiềm lực của khu vực kinh tế ngoài nhà nước đối với sự phát triển của nền kinh tế thành phố...

Đồng chí Võ Văn Tân, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP Hồ Chí Minh cho biết, gần hai năm qua, có 965 tổ chức Đảng kết nạp 2.332 đảng viên là quần chúng ưu tú làm việc trong các DN ngoài khu vực nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập. Tính đến ngày 30-9-2016, Đảng bộ thành phố có 1.563 tổ chức Đảng với 25.259 đảng viên trong các khu vực ngoài khu vực nhà nước và đơn vị sự nghiệp ngoài công lập.

Theo Ban Tổ chức Thành ủy TP Hồ Chí Minh, nhiều tổ chức Đảng đã thể hiện được vai trò hạt nhân chính trị; nhiều tổ chức công đoàn, Đoàn TNCS hoạt động có hiệu quả, thực hiện được vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, góp phần quan trọng vào việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định. Tuy nhiên, kết quả đạt được còn thấp; chất lượng các tổ chức Đảng mới thành lập chưa cao. Kết quả kết nạp đảng viên chưa tương xứng với lực lượng lao động hiện có. Vai trò lãnh đạo trong DN, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập còn mờ nhạt, nhất là ở các tổ chức Đảng có bí thư, phó bí thư không phải là cán bộ chủ chốt của DN… Chỉ ra cái “khó”, đồng chí Phạm Huy Thông, Bí thư Đảng ủy Khu chế xuất - Khu công nghiệp (KCX-KCN) TP Hồ Chí Minh chia sẻ: Trong KCX-KCN, có 70% số lao động đến từ các tỉnh, thành phố cho nên thủ tục kết nạp Đảng phải lấy ý kiến tại các địa phương; hồ sơ kết nạp Đảng nếu phải sưu tra lịch sử chính trị theo Quy định 57 của Bộ Chính trị thì còn kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ công tác kết nạp đảng viên. Thêm nữa, việc giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp được thực hiện theo Hướng dẫn số 06 của Ban Tổ chức Thành ủy và Ban Thường vụ Thành đoàn (nếu quần chúng còn tuổi Đoàn) chưa hợp lý với khu vực công nhân trong DN ngoài khu vực nhà nước… Theo Quận ủy quận 1, trong các DN ngoài khu vực nhà nước, có 10% số chi bộ nhiều năm liền không phát triển được đảng viên mới vì lao động không ổn định, một số chi bộ trong DN sau cổ phần hóa không được chủ DN tạo điều kiện. Còn Quận ủy quận 6 cho biết, khó khăn là do nguồn kinh phí dành cho công tác đi thẩm tra xác minh lý lịch đều được lấy từ nguồn đảng phí và một ít do Thành ủy hỗ trợ cho nên quận đề xuất Thành ủy tăng mức hỗ trợ kinh phí kết nạp đảng viên từ 8 triệu lên 12 triệu đồng/năm. Riêng Quận ủy quận 12 cho rằng, hạn chế là do bí thư, cấp ủy đều là người làm công ăn lương, từ đó việc tuyên truyền vận động chủ DN cũng không hiệu quả… Đồng chí Trần Kim Yến, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh cho rằng, cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người lao động phấn đấu đứng vào hàng ngũ Đảng một cách thiết thực, hiệu quả, có chiều sâu, gần gũi với những quyền lợi cơ bản nhất của người lao động. Cấp ủy các cấp cần chỉ đạo hệ thống chính trị của địa phương, đơn vị hỗ trợ, phối hợp tổ chức công đoàn trong công tác vận động thành lập tổ chức công đoàn, phát triển đoàn viên, đảng viên trong DN. Phải xem đây là trách nhiệm chung của các bên. Công đoàn, Đoàn TNCS cần tổ chức các hoạt động thiết thực chăm lo cho người lao động gắn với hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN như nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm... để từng bước tạo uy tín, niềm tin của tổ chức đoàn trong DN; từ đó giới thiệu được đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp và củng cố lòng tin của chủ DN với các tổ chức chính trị.

Theo Đảng ủy KCX-KCN thành phố Hồ Chí Minh, muốn tập trung sức mạnh và tránh phân tán, tại các chi bộ có đông công nhân, đảng viên đang làm việc tại chi nhánh các tỉnh, thành phố trong cả nước như ở Công ty Acecook Việt Nam, Công ty Unilever Việt Nam…, Thành ủy TP Hồ Chí Minh cần kiến nghị với Ban Tổ chức T.Ư cho phép thí điểm tổ chức họp chi bộ trực tuyến đối với những cuộc họp mang tính chất thông tin và không phải bỏ phiếu...

Đồng chí Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã yêu cầu Ban Tổ chức Thành ủy tập hợp các ý kiến, đề xuất của các đơn vị, tổ chức để làm cơ sở kiến nghị lên T.Ư. Trong khi chờ cấp trên giải quyết, trước mắt, cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của chủ DN về những lợi ích khi có tổ chức Đảng và đoàn thể trong DN. Bằng nhiều việc làm thiết thực như chăm lo đời sống công nhân, lắng nghe công nhân, hỗ trợ DN đối thoại công nhân, giải quyết ổn định các vụ tranh chấp lao động giữa công nhân và giới chủ…, các tổ chức chính trị sẽ tạo sự gắn bó, tin cậy, hợp tác giữa người quản lý DN với cấp ủy tại DN để hoạt động ổn định. Cần chú ý bồi dưỡng kết nạp Đảng đối với những công nhân lao động có thành tích xuất sắc, tiêu biểu, nổi bật qua các phong trào thi đua lao động sản xuất của DN. Cần thiết, có thể đưa cán bộ quản lý của DN và chủ DN đủ tiêu chuẩn vào Đảng.