Tập trung xây dựng 16 trung tâm giáo dục quốc phòng-an ninh sinh viên

QĐND - Ngày 10-4, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 412/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch hệ thống Trung tâm Giáo dục quốc phòng-an ninh sinh viên giai đoạn 2011-2015.

QĐND - Ngày 10-4, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 412/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch hệ thống Trung tâm Giáo dục quốc phòng-an ninh sinh viên giai đoạn 2011-2015.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Theo đó, từ năm 2011 đến 2015, trên địa bàn cả nước phải xây dựng và hoàn thiện, hoàn chỉnh mạng lưới tổ chức và đi vào hoạt động 16 trung tâm giáo dục quốc phòng-an ninh sinh viên, bảo đảm thực hiện giáo dục quốc phòng-an ninh cho 70% số sinh viên đại học, cao đẳng được tuyển hằng năm trên địa bàn.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu phải nâng cấp, mở rộng quy mô bảo đảm kiên cố hệ thống giảng đường, phòng học chuyên dùng, thao trường, bãi tập, ký túc xá, nhà ăn đáp ứng yêu cầu học tập và rèn luyện của 16 trung tâm giáo dục quốc phòng-an ninh sinh viên đặt ở các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thái Nguyên, Thừa Thiên-Huế, Đắc Lắc, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Sơn La, Nghệ An, Khánh Hòa, Hậu Giang, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, Bắc Giang. Quy mô mỗi trung tâm nói trên đạt từ 10.000 đến 35.000 sinh viên/năm.

Thủ tướng cũng yêu cầu phải xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện và cơ chế thích hợp để tăng nhanh số lượng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên ở các trung tâm đạt chuẩn trình độ đào tạo theo quy định của Luật Giáo dục. Tùy theo quy mô mỗi trung tâm bố trí từ 50 đến 80 cán bộ, giảng viên.
Thủ tướng giao Bộ Quốc phòng chủ trì về tổ chức, biên chế đội ngũ sĩ quan biệt phái và cử sĩ quan biệt phái làm lực lượng nòng cốt tại các trung tâm giáo dục quốc phòng-an ninh sinh viên đang hoạt động; Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch tại các trung tâm giáo dục quốc phòng-an ninh sinh viên.

Kim Ngọc