Tập trung ứng phó mưa lũ tại khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên

    Truyền Hình Thông Tấn
    VNEWS
    9 liên quanGốc

    Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký ban hành Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung ứng phó mưa lũ tại khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên.

    Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/tap-trung-ung-pho-mua-lu-tai-khu-vuc-trung-bo-va-tay-nguyen-15136.htm