Tập trung tuyên truyền đậm nét kết quả thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW

Đó là ý kiến chỉ đạo của Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, Tổ trưởng Tổ công tác tham mưu, giúp Thành ủy triển khai thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 tại hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023 tổ chức sáng 20-9.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết kết luận hội nghị. Ảnh: TRỌNG HUY

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết kết luận hội nghị. Ảnh: TRỌNG HUY

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu, trên cơ sở phân công nhiệm vụ, theo lĩnh vực, ngành phụ trách, các thành viên Tổ công tác tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện 12 chương trình, kế hoạch về thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW, chương trình công tác năm 2023 của Tổ công tác bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW; đồng thời, phát động phong trào thi đua thực hiện ở các cấp, các ngành, địa phương; lựa chọn những mô hình hay, cách thức tổ chức thực hiện hiệu quả để kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy biểu dương, khen thưởng.

Tổ công tác tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy chuẩn bị chu đáo nội dung phục vụ buổi làm việc với Chủ tịch Quốc hội và đoàn công tác của Quốc hội; phối hợp Ban Kinh tế Trung ương và các cơ quan liên quan tham mưu Bộ Chính trị chỉ đạo sơ kết, đánh giá 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW.

Trong đó, các thành viên chỉ đạo các cơ quan liên quan rà soát, đánh giá nội dung liên quan chuyên đề riêng; tham mưu kế hoạch cụ thể để sơ kết Nghị quyết số 43-NQ/TW; xác định thời gian sơ kết, tiến độ, trách nhiệm cơ quan liên quan, nguồn lực bảo đảm.

Chủ động tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy báo cáo, làm việc với lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương để kiến nghị, đề xuất các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thành phố, nhất là tham mưu, đề xuất mời Chủ tịch Quốc hội và đoàn công tác của Quốc hội đến thăm, làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy.

Phối hợp các sở, ban, ngành trình cấp có thẩm quyền quan tâm, tạo thuận lợi cho thành phố được hưởng các cơ chế chính sách đặc thù, tạo nguồn lực cho Đà Nẵng đầu tư phát triển như tổ chức công bố và triển khai có hiệu quả Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trong năm 2023; thành lập Trung tâm tài chính quy mô khu vực tại Đà Nẵng; đề án thành lập Khu phi thuế quan; xây dựng Trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại thành phố Đà Nẵng; phát triển Đại học Đà Nẵng thành Đại học Quốc gia…

Đồng thời, hỗ trợ thêm nguồn lực để thực hiện các dự án động lực, trọng điểm, liên vùng như: dự án Nâng công suất Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng; dự án đầu tư xây dựng bến cảng Liên Chiểu; tuyến đường ven biển kết nối cảng Liên Chiểu; tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan (đoạn Hòa Liên - Túy Loan)… Việc đề xuất các cơ chế đặc thù phải bảo đảm tính khả thi, đồng thuận và thống nhất cao.

Tham mưu chỉ đạo triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 31-8-2023 của Thành ủy về phương hướng, nhiệm vụ từ nay đến cuối nhiệm kỳ 2020-2025; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; đẩy nhanh tiến độ thực hiện quy hoạch các phân khu.

Tổ công tác kịp thời thực hiện tham mưu cụ thể hóa chủ trương của Trung ương về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình khắc phục vi phạm về quản lý đất đai theo kết luận thanh tra, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp sớm hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định, khơi thông nguồn lực, kêu gọi, thu hút đầu tư. Phối hợp các cơ quan liên quan triển khai bảo đảm tiến độ và chất lượng đề tài khoa học cấp thành phố của Tổ công tác.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy lưu ý, UBND thành phố chỉ đạo, tập trung công tác đền bù dự án Khu đô thị đại học Đà Nẵng sớm dứt điểm.

Theo báo cáo, qua rà soát có 7/10 nội dung công việc hoàn thành theo Chương trình làm việc năm 2023 của Tổ công tác. Hoạt động của Tổ công tác năm 2023 đã có những chuyển biến tích cực, các thành viên tổ quan tâm, bám sát Chương trình số 07-CTr/TCT của tổ để chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, mang lại một số kết quả bước đầu, nhất là việc theo dõi, chỉ đạo triển khai quán triệt, tuyên tuyền và thực hiện đồng bộ, nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 43-NQ/TW, 12 chương trình, kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy.

Bên cạnh kết quả đạt được, theo Chương trình công tác năm 2023 của Tổ công tác, đến nay có 3 nhiệm vụ triển khai chậm so với tiến độ đề ra. Việc chậm hoàn thành nhiệm vụ, chủ yếu do nguyên nhân khách quan.

TRỌNG HUY

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/chinhtrixahoi/202309/tap-trung-tuyen-truyen-dam-net-ket-qua-thuc-hien-nghi-quyet-so-43-nqtw-3956212/