Tập trung thực hiện các nghị quyết của TW trên địa bàn Cần Thơ

Thành phố đã phối hợp kịp thời, hiệu quả với các cơ quan Trung ương trong việc tham mưu, cụ thể hóa yêu cầu, nhiệm vụ triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương.

Quang cảnh cuộc họp. (Ảnh: Ngọc Thiện/TTXVN)

Quang cảnh cuộc họp. (Ảnh: Ngọc Thiện/TTXVN)

Chiều 21/11, Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 45/2022/QH15 của Quốc hội và Nghị quyết số 98/NQ-CP của Chính phủ (gọi tắt là các nghị quyết Trung ương) thành phố Cần Thơ tổ chức cuộc họp nhằm đánh giá kết quả thực hiện các Nghị quyết của Trung ương dành cho thành phố Cần Thơ và các dự án trọng điểm trên địa bàn; đồng thời đề ra các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện thời gian tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện các nghị quyết của Trung ương cho biết, từ khi có Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị, thành phố Cần Thơ đã triển khai nhiều văn bản chỉ đạo; triển khai nhiều công việc, như quán triệt nghị quyết đến các ngành các cấp, triển khai các chương trình, kế hoạch hành động của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố…

Tuy nhiên, kết quả đạt được từ việc triển khai Nghị quyết chưa phát huy được hiệu quả trong thực tiễn, tình hình triển khai thực hiện các Nghị quyết của Trung ương trên địa bàn mặc dù các sở, ngành thành phố đã có nhiều cố gắng nhìn chung còn chậm, nhất là các dự án sử dụng nguồn vốn ODA…

Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Bí thư Thành ủy Cần Thơ đề nghị thời gian tới, các cấp, ngành cần quan tâm, tập trung chỉ đạo, thực hiện quyết liệt hiệu quả việc cải thiện hơn về kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo và cả hệ thống chính trị vào cuộc để hoàn thành các nhiệm vụ trong các nghị quyết.

Việc đánh giá kết quả thực hiện các công việc của Ban Chỉ đạo cần triển khai thường xuyên để kịp thời chỉ đạo, đôn đốc, sửa chữa những vấn đề khó khăn, hạn chế.

Đối với việc triển khai thực hiện Nghị quyết 98/NQ-CP của Chính phủ và Nghị quyết 45/2022/QH15 của Quốc hội, Ban Chỉ đạo cần xác định trách nhiệm, nhiệm vụ của từng cá nhân, đơn vị, xác định kế hoạch, thời gian cụ thể cho từng nội dung, công việc để các thành viên, đơn vị có trách nhiệm thực hiện.

Hàng tháng, Ban Cán sự Đảng của Ủy ban Nhân dân thành phố cần có họp giao ban sơ kết, đánh giá hiệu quả từng công việc, không để tồn đọng các vấn đề.

Các cơ quan chức năng cũng cần tập trung đẩy mạnh công tác triển khai thu ngân sách trong những tháng còn lại của năm để có nguồn đầu tư phát triển kinh tế xã hội cho thành phố; đẩy mạnh việc triển khai thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm như dự án đường cao tốc Cần Thơ-Cà Mau, cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng; khẩn trương thực hiện các dự án tái định cư trên địa bàn các quận, huyện; đề xuất thêm các khu tái định cứ mới để bố trí tái định cư cho người dân, nhằm đẩy mạnh triển khai thực hiện các dự án trọng điểm…

Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 59-NQ/TW của Bộ Chính trị, hơn 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 98/NQ-CP của Chính phủ và gần 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 45/2022/QH15 của Quốc hội, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố đã có nhiều văn bản chỉ đạo, xây dựng chương trình hành động, thành lập ban chỉ đạo, ban hành các chỉ thị, xây dựng nghị quyết, ban hành các quyết định, kế hoạch tổ chức triển khai…

Nhìn chung, công tác tổ chức quán triệt chỉ đạo thực hiện các nghị quyết Trung ương được thực hiện đầy đủ, bài bản. Công tác triển khai cũng được các cơ quan chức năng triển khai đầy đủ, kịp thời.

Ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trường đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Cần Thơ, Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh: Ngọc Thiện/TTXVN)

Theo ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, đến nay thành phố đã phối hợp kịp thời, hiệu quả với các cơ quan Trung ương trong việc tham mưu, cụ thể hóa yêu cầu, nhiệm vụ triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương.

Thành phố cũng đã kịp thời ban hành các chương trình, kế hoạch hành động, thành lập các bộ phận chuyên môn, tổ chức phối hợp liên ngành để triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương đồng thời ban hành các Kế hoạch chi tiết giai đoạn 2021-2025 để tổ chức thực hiện…

Về kết quả thực hiện, đối với 20 nhiệm vụ trọng tâm để triển khai thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị, trong đó có 6 nhiệm vụ do các bộ, ngành Trung ương chủ trì tổ chức thực hiện, đến nay có 2 nhiệm vụ đã thực hiện, 4 nhiệm vụ đang tổ chức thực hiện.

Trong 14 nhiệm vụ do Ủy ban Nhân dân thành phố chủ trì tổ chức thực hiện có 7 nhiệm vụ đã hoàn thành, có 7 nhiệm vụ đang triển khai thực hiện.

Đối với danh mục 19 dự án do địa phương thực hiện theo Nghị quyết 98/NQ-CP của Chính phủ, thành phố đã cập nhật, triển khai cụ thể 25 dự án, trong đó có 10 dự án đang triển khai thực hiện, có 5 dự án đã có quyết định đầu tư, có 8 dự án đang hoàn thiện hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư, 2 dự án được tổ chức thực hiện sau năm 2024.

Có 35 nhiệm vụ khác giao cho các sở, ngành thành phố, trong đó có 22 nhiệm vụ đã tổ chức thực hiện, 11 nhiệm vụ đang thực hiện, 2 nhiệm vụ đang được rà soát.

Đối với Nghị quyết 45/2022/QH15 của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù cho Cần Thơ, thành phố đang tiếp tục phối hợp với Chính phủ, các bộ ngành Trung ương xây dựng, cụ thể hóa các cơ chế, chính sách. Trong đó, một số nội dung đã triển khai thực hiện, có nội dung đang tiếp tục xây dựng cơ chế chính sách.

Tuy nhiên đến nay chưa có cơ chế chính sách nào phát huy hiệu quả nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội nổi trội cho thành phố.

Đối với các công trình dự án trọng điểm, thành phố đã làm được rất nhiều công việc, phần lớn đã, đang triển khai, một số dự án đã có quyết định chủ trương đầu tư, một số dự án còn lại đang lập dự án…

Để đáp ứng được nhu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, thành phố cũng còn một số hạn chế cần khắc phục như nhận thức của một số cán bộ, đảng viên vẫn chưa đầy đủ, tính chủ động chưa cao. Sự vận hành về việc tổ chức thực hiện các cơ chế chính sách còn chậm…/.

Ngọc Thiện (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tap-trung-thuc-hien-cac-nghi-quyet-cua-tw-tren-dia-ban-can-tho/830486.vnp