Tập trung rà soát, đôn đốc, hoàn thành các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng giao

Đó là chỉ đạo của Phó Tổng Thanh tra Đặng Công Huẩn tại buổi làm việc với các cục, vụ đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ về việc rà soát nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng chính phủ giao vào ngày 11/10.

Tập trung rà soát, đôn đốc, hoàn thành các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng giao - Ảnh 1

Phó Tổng Thanh tra Đặng Công Huẩn chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: TH

Tại cuộc họp, đại diện Vụ Kế hoạch, Tài chính và Tổng hợp cho biết, theo phần mềm theo dõi các vụ việc do Chính phủ, Thủ tướng giao chưa hoàn thành thì Thanh tra Chính phủ còn 26 vụ việc; trong đó có 5 vụ việc đã giải quyết xong chưa cập nhật phần mềm; một số vụ việc đã được giải quyết hết thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật; các vụ việc còn lại vì còn nhiều nội dung quá phức tạp nên đề nghị tổ kiểm tra của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ gia hạn thêm thời gian để các đoàn tiếp tục tập trung giải quyết.

Đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng giao, Phó Tổng Thanh tra yêu cầu các cục, vụ tiếp tục tập trung rà soát, đôn đốc và hoàn thành các các vụ việc của Thủ tướng giao đúng thời hạn được giao. Đồng thời, cập nhập kịp thời lên hệ thống phần mềm báo cáo Văn phòng Chính phủ.

Tập trung rà soát, đôn đốc, hoàn thành các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng giao - Ảnh 2

Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh: TH

Một số vụ việc vì lý do khách quan cần gia hạn thêm thời gian để giải quyết dứt điểm đề nghị các cục, vụ có liên quan báo cáo các vụ việc cụ thể để lãnh đạo Thanh tra Chính phủ có văn bản đề nghị Thủ tướng cho ý kiến.

Bên cạnh đó, Phó Tổng Thanh tra cũng lưu ý các cục, vụ cần rà soát lại các vụ việc để đẩy nhanh tiến độ, trình Thủ tướng; chủ động làm trước các vụ việc đến hạn. Văn phòng Thanh tra Chính phủ chuẩn bị thông báo kết luận và dự thảo công văn đề nghị Văn phòng Chính phủ loại khỏi danh mục Thanh tra Chính phủ nợ về văn bản một số vụ việc đã làm xong rồi; các cục, vụ khi văn bản xử lý xong cần phải cập nhật phần mền và gửi về Văn phòng Thanh tra Chính phủ để gửi lên Văn phòng Chính phủ...

Thái Hải