Tập trung phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm tín dụng 'đen'

Ngày 13-7, Công an TP Hà Nội tổ chức giao ban nhằm tăng cường thực hiện Kế hoạch 231/KH-CAHN-PV11 về 'Tổ chức điều tra cơ bản, công tác quản lý về an ninh trật tự và phòng ngừa, đấu tranh xử lý các hành vi vi phạm pháp luật đối với các cơ sở, đối tượng kinh doanh dưới hình thức kinh doanh tài chính'.

Dự và chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố yêu cầu, thủ trưởng các đơn vị nghiệp vụ, công an các quận, huyện, thị xã chỉ đạo toàn diện, thực hiện nghiêm túc các nội dung công tác đã đề ra và chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc Công an thành phố.

Trọng tâm là tổ chức rà soát các cửa hàng cầm đồ, tư vấn tài chính, cá nhân kinh doanh tài chính đang hoạt động có phép, trái phép trên địa bàn; thống kê, điều tra cơ bản các loại hình quảng cáo về cho vay tài chính. Lực lượng công an địa bàn tiếp tục sử dụng các biện pháp nghiệp vụ khác nhằm nắm bắt cơ bản, kịp thời đấu tranh đối với các đối tượng có dấu hiệu phạm pháp theo dạng tín dụng "đen”...

Mai Hữu