Tập trung nguồn lực đưa Thường Tín hướng tới chuẩn nông thôn mới nâng cao

    VNEWS
    20 liên quanGốc

    Sau hơn 10 năm Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đồng lòng chung sức xây dựng, sáng nay Huyện Thường Tín- TP Hà Nội đã tổ chức Lễ công bố và đón nhận Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 30/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ công nhận “Huyện Thường Tín đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021” và định hướng mục tiêu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong giai đoạn tiếp theo.

      Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/video/tap-trung-nguon-luc-dua-thuong-tin-huong-toi-chuan-nong-thon-moi-nang-cao-209648.htm