Tập trung kiểm soát, giảm thiểu ô nhiễm

UBND TP.HCM đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành cấp phép đầu tư hoạt động đối với một số ngành có khả năng gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp đã hoàn thiện cơ sở hạ tầng.

Tập trung kiểm soát, giảm thiểu ô nhiễm - Ảnh 1

Hiện tượng mù khô ở TP.HCM ngày 2.11.2016

Đồng thời kiến nghị Bộ Tài nguyên - Môi trường ban hành quy trình rút tên đối với các cơ sở gây ô nhiễm môi trường, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo tiêu chí tại Thông tư số 04/2012/TT-BTNMT.

Trong thời gian tới, UBND TP.HCM sẽ tiếp tục đôn đốc cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng hoàn thành xử lý ô nhiễm triệt để; thường xuyên giám sát các sơ sở đã thực hiện rút tên, tránh để xảy ra trường hợp tái vi phạm.

Thành phố cũng tập trung triển khai kiểm soát, ngăn chặn, giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí, nước mặt, nước ngầm, chất thải; cải thiện chất lượng môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân; gắn tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường; góp phần xây dựng thành phố sạch, xanh, bền vững.

Mai Ka