Tập trung khắc phục hậu quả giá rét, phòng chống dịch bệnh gia súc

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    * Rét đậm chấm dứt, miền Bắc ấm dầnNgày 20-2, Đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải dẫn đầu, đã đến kiểm tra tình hình sản xuất vụ xuân, đặc biệt là công tác  phòng chống rét cho mạ xuân và phòng chống dịch cúm gia cầm tại tỉnh Nam Định.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/41/159608