Tập trung hoàn thành tiêm phòng vắcxin cúm gia cầm

    Báo VTC News
    Gốc

    Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm đang đôn đốc các tỉnh, thành phố tập trung hoàn thành chiến dịch tiêm phòng đợt 1 năm 2008 theo đúng kế hoạch đã đề ra.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/254483/Default.aspx