Tập trung hoàn thành các hạng mục bảo đảm chống lũ cho công trình Thủy điện Sơn La

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Ban Điều hành dự án Thủy điện Sơn La cho biết, trong tháng 3, tại hạng mục cửa lấy nước, các nhà thầu thi công đã đổ bê-tông phạm vi tổ máy số 1 đạt cao độ trung bình 160m; đồng thời tiến hành lắp đặt thiết bị xong tầng 2 đạt cao độ 163 m tổ máy số 1, 2 và 3; tổ máy số 4, 5 và 6 đang lắp đặt tầng 2 khe lưới chắn rác.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=144404&sub=130&top=37