Tập trung hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội

Trong 22 chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) năm 2016, dự báo có 6 chỉ tiêu khó hoàn thành, từ nay đến cuối năm, UBND thành phố và các quận, huyện, thị xã cần tập trung chỉ đạo, có biện pháp cụ thể để hoàn thành.

Cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp nhằm hoàn thành các mục tiêu đề ra. Ảnh: Bá Hoạt

Đây là chỉ đạo của Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc sau đợt giám sát tình hình kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp phát triển KT-XH, thu, chi ngân sách năm 2016 theo Nghị quyết của HĐND thành phố.

6 chỉ tiêu khó hoàn thành

Theo báo cáo giám sát của Thường trực HĐND thành phố, từ đầu năm 2016 đến nay, công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu phát triển KT-XH, dự toán thu, chi ngân sách được triển khai quyết liệt, nghiêm túc, đồng bộ bằng những chương trình kế hoạch, hành động cụ thể theo đúng tinh thần Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ và Nghị quyết HĐND thành phố. Nhờ đó, kinh tế Thủ đô duy trì tăng trưởng khá, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 9 tháng đầu năm tăng 7,73%; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 65,9%, trong đó có 13/30 quận, huyện đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách thành phố giao.

Tuy nhiên, theo Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố Phạm Thị Thanh Mai, dự báo có 6 chỉ tiêu khó hoàn thành, trong đó có 4 chỉ tiêu kinh tế tổng hợp (tăng tổng sản phẩm trên địa bàn, GRDP/người; vốn đầu tư xã hội, giá trị xuất khẩu hàng hóa tăng; giảm tỷ lệ hộ nghèo so với năm trước; tỷ lệ rác thải thu gom và vận chuyển trong ngày tại khu vực đô thị), 2 chỉ tiêu xã hội, môi trường (tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế và chỉ tiêu nước sạch đô thị).

Mặc dù thu ngân sách nhà nước trên địa bàn dự kiến vượt dự toán, song có 6 khoản thu dự kiến không hoàn thành, trong đó có 3 khoản thu chiếm tỷ trọng lớn (thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương, doanh nghiệp nhà nước địa phương, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài). Chưa kể, tính bền vững của công tác thu ngân sách thành phố chưa ổn định; dù các ngành, các cấp đã cố gắng, song số nợ đọng ngân sách (thuế, phí và các khoản liên quan đến nghĩa vụ tài chính về đất) vẫn còn lớn; nhiều quận, huyện thu nợ đạt thấp. Đáng lưu ý, việc giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016 thấp hơn cùng kỳ năm 2015; một số quận, huyện đạt tỷ lệ giải ngân rất thấp như: Bắc Từ Liêm, Đống Đa, Hà Đông, Mê Linh…

Quyết tâm, chủ động

Nguyên nhân dẫn đến 6 chỉ tiêu dự báo không hoàn thành đã được HĐND thành phố chỉ rõ. Trong đó phải kể đến, một số đơn vị, sở, ngành, quận, huyện chưa chủ động, thiếu quyết liệt triển khai nhiệm vụ; chậm tham mưu cho UBND thành phố về xây dựng và phê duyệt chương trình đầu tư phát triển nông nghiệp, xúc tiến đầu tư, thương mại… làm ảnh hưởng đến việc thực hiện dự toán ngân sách, giải ngân xây dựng cơ bản...

Thường trực HĐND thành phố đã đề nghị các cấp chính quyền từ thành phố đến cơ sở cần có quyết tâm chính trị cao, rà soát các chỉ tiêu để phấn đấu hoàn thành. Cụ thể, về thực hiện chỉ tiêu thu ngân sách, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc đề nghị các sở, ngành chuyên môn cần trao đổi, tìm nguyên nhân nguồn thu ngân sách của thành phố không bền vững, từ đó tham mưu các cơ chế, chính sách để thành phố tạo được bước đột phá trong phát triển KT-XH, nuôi dưỡng nguồn thu cũng như xây dựng cơ chế thu bền vững. Xác định doanh nghiệp phát triển thì nguồn thu mới ổn định, bền vững, Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh; rà soát thủ tục hành chính, đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận với những khoản hỗ trợ theo cơ chế chính sách của thành phố.

Về giải ngân xây dựng cơ bản, Thường trực HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ. Riêng 5 huyện: Quốc Oai, Phú Xuyên, Ứng Hòa, Chương Mỹ, Ba Vì nợ đọng xây dựng cơ bản cần kiểm điểm trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân chưa hoàn thành, có biện pháp xử lý nợ dứt điểm, không để phát sinh nợ mới. Ngoài ra, để thực hiện tốt hơn nữa công tác vệ sinh môi trường, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Thường trực HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố sớm phê duyệt điều chỉnh quy trình, định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công ích trên địa bàn thành phố; chỉ đạo các sở, ngành tham mưu giải quyết tồn tại cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa, đồng thời giải quyết dứt điểm đất dịch vụ cho nhân dân đúng quy định, chủ động báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường tháo gỡ các trường hợp vướng mắc vượt thẩm quyền.

Ngoài ra, Trưởng ban Đô thị HĐND thành phố Nguyễn Nguyên Quân cho biết, qua giám sát, tình hình vi phạm trật tự vẫn có chiều hướng gia tăng, những tồn tại chậm được khắc phục. Sau giám sát, Thường trực HĐND thành phố đã có kết luận, yêu cầu các cấp chính quyền tiếp tục tăng cường công tác quản lý đô thị. Cùng với tuyên truyền sâu rộng những quy định của pháp luật, UBND thành phố và các quận, huyện cần kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm, tránh tình trạng phạt cho tồn tại, dẫn đến "nhờn" luật.

Việt Tuấn