Tập trung chăm sóc mạ xuân

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNMO)- Đến ngày 27-1 (30 Tết), trên địa bàn Hà Nội đã hoàn tất việc gieo mạ vụ xuân. Tuy nhiên một số ngày trước và trong Tết, trời trở rét ngọt, nên để chống rét, 100% diện tích mạ xuân đã được che phủ ni lông.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/195580