Tập trung cao cho nhiệm vụ xây dựng huyện Ninh Giang đạt chuẩn nông thôn mới.

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển đề nghị Đảng bộ huyện Ninh Giang tiếp tục đề xuất quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; đặc biệt quan tâm quy hoạch phát triển giao thông đô thị, đồng thời đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, trong đó tập trung cao cho nhiệm vụ xây dựng huyện Ninh Giang đạt chuẩn nông thôn mới.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội

Trong 3 ngày từ 27-29/6 đã diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ninh Giang lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương tới dự và chỉ đạo Đại hội.

Dự đại hội còn có các đồng chí: Bùi Thanh Quyến, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương; Nguyễn Trọng Thừa, Thứ trưởng Nội vụ, nguyên Bí thư Huyện ủy Ninh Giang; Phạm Xuân Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo huyện Ninh Giang và 237 đại biểu đại diện cho trên 8.400 đảng viên của 44 chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy.

Thực hiện thắng lợi nhiều mục tiêu trên các lĩnh vực đời sống kinh tế-xã hội

Theo báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội, trong 5 năm qua, với tinh thần chủ động, sáng tạo, Đảng bộ và nhân dân huyện Ninh Giang đã thực hiện thắng lợi nhiều mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra. Cụ thể, để Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV đi vào cuộc sống, Đảng bộ huyện Ninh Giang đã xây dựng 16 đề án, 4 dự án và công trình trọng điểm để thực hiện xuyên suốt cả nhiệm kỳ.

Trong quá trình chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, Huyện ủy Ninh Giang đã phát huy trí tuệ tập thể, tôn trọng nguyên tắc tập trung dân chủ, phân công rõ trách nhiệm cho tập thể và cá nhân, đặc biệt là trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện. Theo đó kết quả đạt được về các lĩnh vực đời sống kinh tế-xã hội đạt cao so với mục tiêu đề ra. Cụ thể, tổng giá trị sản xuất (theo giá thực tế) trong 5 năm 2016 - 2020 là hơn 46.800 tỷ đồng, tăng 1,8 lần so với mục tiêu đại hội; tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 17,2%/năm. Thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân 18%/năm (mục tiêu tăng 5% trở lên).

Đồng chí Phạm Văn Khảnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy khóa XXIV, Chủ tịch HĐND huyện Ninh Giang phát biểu khai mạc Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, xác định huyện có phần lớn người dân làm nông nghiệp, vì vậy ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ huyện Ninh Giang đã đưa nhiều giống lúa mới có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất; diện tích gieo cấy các giống lúa chất lượng cao được mở rộng; một số mô hình sản xuất cho hiệu quả kinh tế cao được hình thành; hệ thống giao thông, thủy lợi tiếp tục được đầu tư, nâng cấp; chăn nuôi, thủy sản được đầu tư phát triển. Qua đó, giá trị sản xuất nông nghiệp 5 năm ước đạt hơn 10.700 tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân đạt 3,5%/năm. Giá trị sản xuất trên 1 ha đất nông nghiệp đạt 145 triệu đồng; toàn huyện có hơn 1.360 ha nuôi thủy sản với sản lượng ước đạt 8.700 tấn/năm. Phong trào xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả quan trọng. Đến năm 2020, tất cả các xã trong huyện đều đạt chuẩn nông thôn mới, huyện cơ bản đạt các tiêu chí nông thôn mới.

5 năm qua, để tạo cơ sở hạ tầng ngày càng đồng bộ, phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế - xã hội, huyện Ninh Giang đã huy động tổng nguồn vốn đầu tư trên địa bàn hơn 766 tỷ đồng để phân bổ cho 389 công trình; hoàn thành và đưa vào sử dụng 67 công trình, dự án; phối hợp triển khai và hoàn thành dự án xây dựng đường trục Bắc - Nam qua địa bàn; tiếp tục cải tạo, nâng cấp quốc lộ 37. Cùng với đó, Huyện đã quy hoạch thêm cụm công nghiệp Hưng Long - Hồng Phúc rộng 50 ha; thu hút 8 doanh nghiệp vào đầu tư sản xuất, kinh doanh. Đến nay, cụm công nghiệp Hồng Phúc - Hưng Long lấp đầy được 100%, cụm công nghiệp Nghĩa An đạt 80%. Kết quả, trong 5 năm qua, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt hơn 12.500 tỷ đồng, tăng 28,8% so với chỉ tiêu đại hội.

Các đại biểu tham dự Đại hội

Về lĩnh vực xây dựng Đảng, Đảng bộ huyện Ninh Giang chủ động, sáng tạo, tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII; thực hiện tốt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và các quy định về nêu gương trong cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ đối với chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội của huyện theo hướng đề ra chủ trương, nghị quyết ngắn gọn, sát thực tế; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính.

Đảng bộ đã chỉ đạo triển khai thực hiện cơ bản xong mô hình chi bộ có đông đảng viên và thôn, khu dân cư có nhiều chi bộ; sắp xếp giảm 11 chi bộ thôn, khu dân cư; 11 ban công tác mặt trận, 11 chi hội cựu chiến binh, 11 chi hội nông dân, 11 chi đoàn thanh niên và 11 chi hội phụ nữ. Thực hiện nghiêm túc công tác đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên. Công tác phát triển đảng viên mới được quan tâm, trong 5 năm kết nạp được 911 đảng viên, bình quân 182 đảng viên; sàng lọc, đưa ra khỏi đảng 140 đảng viên…

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết Đại hội

Phát huy thành tích đã đạt được, trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ huyện Ninh Giang xác định tiếp tục khai thác tối đa các tiềm năng, lợi thế của địa phương; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; phát triển toàn diện, bền vững kinh tế, văn hóa - xã hội xây dựng huyện Ninh Giang phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu đến năm 2030, cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại IV.

Cụ thể, Đảng bộ huyện Ninh Giang đặt mục tiêu trong nhiệm kỳ 2020-2025, định hướng đến năm 2030 là: Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng tăng bình quân từ 25% trở lên/năm; giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 2% trở lên/năm, các ngành dịch vụ tăng 15% trở lên/năm.

Phấn đấu đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người/năm đạt 80 triệu đồng. Giá trị sản phẩm trên 01 ha đạt 180 triệu đồng; 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 25% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Duy trì 85% trở lên số làng, khu dân cư văn hóa, cơ quan, đơn vị văn hóa, gia đình văn hóa; giảm 2/3 số hộ nghèo theo chuẩn nghèo mới; 97% tỷ lệ người tham gia BHYT; 100% hộ dân được sử dụng nước máy; xử lý chất thải y tế đạt 95%, chất thải nguy hại, rác thải đô thị 100%. Hằng năm có từ 90% trở lên tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ninh Giang khóa mới

Phấn đấu đến năm 2030, cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại IV

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương biểu dương những kết quả Đảng bộ huyện Ninh Giang đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời, đánh giá cao truyền thống đoàn kết, thống nhất và tinh thần quyết tâm cao của Đảng bộ, nhân dân huyện Ninh Giang, với nhiều cách làm năng động, sáng tạo, địa phương đã nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn, cơ bản hoàn thành tốt các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV đề ra.

Đánh giá cao phương hướng nhiệm kỳ tới là xây dựng huyện Ninh Giang phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu đến năm 2030 cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại IV, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển đề nghị Đảng bộ huyện Ninh Giang tiếp tục đề xuất quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; đặc biệt quan tâm quy hoạch phát triển giao thông đô thị. Trước mắt, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương đề nghị huyện Ninh Giang phối hợp với Sở Giao thông vận tải định hướng và đề xuất tuyến giao thông kết nối với tỉnh Thái Bình theo định hướng được lãnh đạo 2 tỉnh Hải Dương và Thái Bình đã thống nhất. Đồng thời, khẩn trương hoàn thành quy hoạch chi tiết các khu vực để có lộ trình triển khai thực hiện cụ thể. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, phối hợp với các ngành chủ động đón nhận làn sóng đầu tư sau đại dịch COVID-19.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ninh Giang khóa XXV ,nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển yêu cầu Đảng bộ huyện Ninh Giang tiếp tục chủ động, sáng tạo, lãnh đạo thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương; đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, trong đó tập trung cao cho nhiệm vụ xây dựng huyện Ninh Giang đạt chuẩn nông thôn mới; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trước hết là chất lượng giáo dục và đội ngũ giáo viên, đẩy mạnh xây dựng trường chuẩn quốc gia; giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội...

Với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, Đại hội tiến hành bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ninh Giang khóa XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 39 đồng chí. Tại phiên họp thứ nhất diễn chiều 28/6, Ban Chấp hành Đảng bộ Ninh Giang đã bầu 11 đồng chí vào Ban Thường vụ Huyện ủy. Đồng chí Phạm Văn Khảnh tái cử chức danh Bí thư Huyện ủy khóa XXV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy khóa XXV gồm 7 đồng chí. Đồng chí Hà Cảnh Dương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Huyện ủy khóa XXIV đảm nhiệm chức danh Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy khóa XXV./.

Tin, ảnh: Phạm Cường

Nguồn ĐCSVN: http://dangcongsan.vn/xay-dung-dang/tap-trung-cao-cho-nhiem-vu-xay-dung-huyen-ninh-giang-dat-chuan-nong-thon-moi-558032.html