Tập trung cao cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022

  Báo Thanh Hóa
  18 liên quanGốcThanh Hóa

  Ngày 5-7, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XIX đã tổ chức hội nghị lần thứ 14 đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm; bàn nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 và một số nội dung quan trọng khác. Tại hội nghị, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có kết luận quan trọng. Báo Thanh Hóa xin trân trọng giới thiệu toàn văn kết luận.

  Thưa các đồng chí đại diện các Ban của Trung ương Đảng,

  Thưa các đồng chí đại diện các Ban của Trung ương Đảng,

  Thưa các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,

  Thưa các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh,

  Thưa toàn thể Hội nghị!

  Sau 1 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị lần thứ Mười Bốn, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

  Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các đại biểu tham dự Hội nghị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, thảo luận dân chủ, thẳng thắn, đóng góp nhiều ý kiến trí tuệ, xác đáng vào các nội dung do Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chuẩn bị.

  Về những ý kiến đề xuất, kiến nghị của các đồng chí, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, các ban, sở, ngành chức năng xem xét, tham mưu để giải quyết kịp thời.

  Để kết thúc Hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi xin phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề và khái quát lại những kết quả chủ yếu Hội nghị đã đạt được.

  Thứ nhất, về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

  Sau khi xem xét, đánh giá khách quan, toàn diện các vấn đề, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất đánh giá: Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh ta bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2022 với nhiều thuận lợi, đan xen không ít khó khăn, thách thức, đáng chú ý là 05 vấn đề lớn: (1) Tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến rất phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển kinh tế - xã hội của nước ta cũng như của tỉnh; (2) Thiên tai, dịch bệnh, nhất là dịch bệnh Covid-19 diễn biến khó lường (Trong quý I, vào thời điểm cuối tháng 2, tháng 3, đầu tháng 4 vẫn diễn biến phức tạp. Từ giữa tháng 4 trở đi kiểm soát tốt tình hình, số ca nhiễm Covid-19 giảm, nhưng đến nay, tại một số địa phương số ca nhiễm Covid-19 có xu tăng lên và đã xuất hiện biến chủng mới…). (3) Giá nguyên, nhiên vật liệu đầu vào tăng cao, không chỉ ảnh hưởng đến lĩnh vực nông nghiệp, mà ở tất cả các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và đời sống Nhân dân. (4) Về thể chế, một số quy định của Trung ương và của tỉnh đã bộc lộ nhiều vấn đề không còn phù hợp với điều kiện thực tiễn; chồng chéo, vướng mắc, khó thực hiện. (5) Một số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thiếu tu dưỡng, rèn luyện, không tiền phong, gương mẫu, vừa phiền hà, sách nhiễu, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp, một số khác thì vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, bị xử lý kỷ luật, ảnh hưởng đến sự phát triển của các địa phương, đơn vị.

  Trong bối cảnh đó, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của Trung ương; Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh đã dự báo sát đúng tình hình, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, kịp thời, linh hoạt, sáng tạo và mạnh mẽ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, gắn với đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”. Có thể khẳng định, Thanh Hóa là một trong những địa phương đi đầu cả nước trong triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vì vậy đã tạo hiệu quả rõ rệt, dịch bệnh được kiểm soát kịp thời, đưa nhịp sống sôi động trở lại và nhanh chóng phục hồi, phát triển các ngành kinh tế, đạt được nhiều kết quả tích cực. Nổi bật là:

  - Kinh tế phục hồi nhanh và tăng trưởng cao. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP ước đạt 13,41%, đứng thứ 3 cả nước; nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội quan trọng đạt khá so với kế hoạch và tăng cao so với cùng kỳ, đặc biệt là tốc độ tăng trưởng công nghiệp, xây dựng, tăng trưởng trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ, nhất là du lịch; thu ngân sách nhà nước, xuất nhập khẩu,… Giải ngân vốn đầu tư công đạt khá so với kế hoạch, trong nhóm các tỉnh, thành phố giải ngân nhanh nhất cả nước. Phát triển doanh nghiệp đạt kết quả cao; số lượng doanh nghiệp thành lập mới đứng thứ 6 cả nước, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng cao so với kế hoạch; số doanh nghiệp rời khỏi thị trường giảm đáng kể… Trong 6 tháng đầu năm, đã khởi công xây dựng, đồng thời đưa vào hoạt động một số dự án có quy mô lớn, đóng góp vào sự phát triển của tỉnh.

  - Song song với đó, công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, đất đai, tài nguyên và môi trường,… được tăng cường. Công tác chăm lo đời sống Nhân dân được chú trọng, an sinh xã hội được bảo đảm. Các lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế, lao động, việc làm, văn hóa, thể thao tiếp tục được quan tâm; giáo dục mũi nhọn, thể thao thành tích cao đạt kết quả nổi bật. Tỉnh đã tổ chức thực hiện thành công nhiều sự kiện, có sức lan tỏa rất lớn, như: Tổ chức kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ lần đầu về thăm Thanh Hóa (20/2/1947 - 20/02/2022); tôn vinh các lực lượng tuyến đầu trong phòng, chống dịch; tuần lễ văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc, khai trương du lịch tại Sầm Sơn, Hải Tiến, Hải Hòa, Đại hội thể dục, thể thao toàn tỉnh lần thứ IX,… để lại những dấu ấn tốt đẹp. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

  - Công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đổi mới và đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, nhất là cấp tỉnh và nhiều ngành, nhiều địa phương, đơn vị đã thể hiện sự chủ động, thống nhất, quyết liệt, sáng tạo, hiệu quả. Niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền, vào Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tiếp tục được nâng lên; nhiều hình ảnh tốt đẹp về đất và người xứ Thanh được lan tỏa đến bạn bè trong nước và quốc tế.

  Trong bối cảnh phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, đạt được những kết quả nêu trên thể hiện tinh thần quyết tâm cao, sự đoàn kết, chung sức, chung lòng của cả hệ thống chính trị, của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, công nhân, lao động, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh. Kết quả đó thể hiện tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung, để đưa Thanh Hóa phát triển, phấn đấu trở thành một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trân trọng ghi nhận, nhiệt liệt biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các ngành, các đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

  Thưa các đồng chí! Thưa toàn thể Hội nghị!

  Những kết quả đạt được nêu trên là rất đáng trân trọng, nhưng với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, xem xét các vấn đề một cách khách quan, khoa học, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, có mặt yếu kém trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022 đã được nêu trong Báo cáo, đồng thời, nhấn mạnh một số hạn chế, đó là: Trong công tác phòng chống dịch Covid-19 tại một số địa phương, đơn vị đã xuất hiện tư tưởng chủ quan, lơ là; tiến độ tiêm vắc xin vẫn chậm, chưa đạt yêu cầu đề ra. Tăng trưởng ngành nông nghiệp thấp hơn cùng kỳ, thấp hơn kế hoạch đề ra và thấp hơn bình quân chung của cả nước; chuyển dịch cơ cấu đối với những cây trồng có tiềm năng, thế mạnh, có giá trị, có công nghiệp chế biến, có thị trường tiêu thụ triển khai chậm; chất lượng sản phẩm, sức cạnh tranh của nhiều sản phẩm, nhìn chung còn thấp. Tiến độ triển khai nhiều dự án hạ tầng khu, cụm công nghiệp chậm; triển khai một số dự án lớn, trọng điểm chưa bảo đảm yêu cầu. Một số ngành, đơn vị giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng đạt tỷ lệ thấp; đến nay, còn 14 dự án chưa được duyệt dự án đầu tư. Nhiều khó khăn, vướng mắc kéo dài trong công tác giải phóng mặt bằng chưa được giải quyết đến nơi, đến chốn. Chỉ số PCI, SIPAS giảm so với năm 2020. Tiến độ lập và trình duyệt một số quy hoạch, kế hoạch chậm, chất lượng chưa cao, quản lý quy hoạch chưa tốt; ô nhiễm môi trường vẫn còn diễn ra ở một số nơi. Một số vấn đề khó khăn, bất cập về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, tài chính cho giáo dục vẫn chưa được giải quyết căn bản; việc thực hiện một số chế độ, chính sách đảm bảo an sinh xã hội ở một số huyện thực hiện chưa kịp thời.

  Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo ở một số địa phương thiếu quyết liệt, chưa cụ thể, không dứt điểm. Công tác phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương trong giải quyết công việc có việc hiệu quả chưa cao; chất lượng tham mưu của một số sở, ngành có việc còn thấp. Kỷ luật, kỷ cương ở một số nơi chưa nghiêm, năng lực công tác và ý thức trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức còn hạn chế; cá biệt còn có trường hợp vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, ảnh hưởng đến sự phát triển của Tỉnh và hình ảnh của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh nhà…

  Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị phải nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và có biện pháp, giải pháp khắc phục bằng được những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra.

  Thưa các đồng chí!

  Nhiệm vụ đặt ra trong 6 tháng cuối năm 2022 là rất lớn. Tình hình thế giới, khu vực sẽ còn có những diễn biến phức tạp, khó lường, nhất là tình hình dịch bệnh Covid-19 với biến thể phụ BA.5 của Omicron; nhiều khó khăn mới sẽ xuất hiện và có thể phức tạp hơn, như: Tình hình thời tiết, thiên tai, bão lũ, giá xăng dầu, nguyên, nhiên, vật liệu tăng cao,… Bên cạnh đó, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới cũng đang đặt ra những yêu cầu mới, cao hơn đối với tỉnh Thanh Hóa chúng ta, một địa phương có vị trí trọng yếu, chiến lược về an ninh, quốc phòng, đối ngoại của Quân khu 4 và cả nước.

  Trong bối cảnh đó, chúng ta phải phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, phát huy cao nhất nội lực, tranh thủ tối đa các nguồn lực từ bên ngoài, quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ và chương trình, kế hoạch đã đề ra trong năm 2022, tạo tiền đề để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu, đó là: Tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP 6 tháng cuối năm phải đạt 11% trở lên để cả năm đạt 12,2% trở lên; thu ngân sách 6 tháng cuối năm đạt 13.666 tỷ đồng trở lên, để cả năm đạt từ 40.000 tỷ đồng đến 50.000 nghìn tỷ đồng. Muốn vậy, chúng ta phải dự báo, đánh giá đúng tình hình, phải xác định khó khăn, thách thức nhiều hơn là thời cơ, thuận lợi để không được chủ quan, lơ là. Mỗi cơ quan, địa phương, đơn vị, mỗi tập thể, cá nhân và đặc biệt là từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu phải xác định trách nhiệm phía trước của mình còn rất nặng nề, không được chủ quan, không được thỏa mãn, không được bằng lòng với những kết quả đã đạt được, mà phải quyết tâm, quyết liệt trong tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ. Trước mắt, cần phải phát huy, nhân rộng, tạo sức lan tỏa cao đối với những kinh nghiệm hay, những bài học quý, những cách làm hiệu quả; đồng thời phải kiên quyết khắc phục bằng được các tồn tại, hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra.

  Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cơ bản thống nhất với các nhóm nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Báo cáo; tôi xin nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

  Một là, tiếp tục triển khai thực hiện linh hoạt, hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, phải xác định vaccine vẫn là yếu tố quyết định trong phòng, chống dịch. Ban Cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo Sở Y tế bảo đảm cung cấp đầy đủ, kịp thời vắc xin cho các địa phương tổ chức tiêm chủng theo đúng tiến độ; đồng thời, chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, cung cấp đầy đủ thuốc, vật tư y tế cho các cơ sở y tế thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh. Các cấp, các ngành, các địa phương phải thần tốc hơn nữa trong việc tiêm chủng vaccine, bảo đảm an toàn, khoa học, hiệu quả theo mục tiêu Chính phủ đã đề ra và theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Công điện của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh.

  Bên cạnh đó, cần tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho hệ thống y tế; đồng thời chăm lo làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, chăm lo, động viên, cổ vũ đội ngũ cán bộ, nhân viên ngành y tế khắc phục mọi khó khăn, yên tâm công tác, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ; tuyệt đối không để tình trạng là cán bộ, nhân viên y tế bỏ việc.

  Hai là, Tập trung hoàn thành 02 quy hoạch lớn là quy hoạch tỉnh và quy hoạch đô thị Thanh Hóa; các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai; các quy hoạch ngành, lĩnh vực lớn; hoàn thiện các cơ chế, chính sách để tạo cơ sở cho sự phát triển nhanh và bền vững. Trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, chúng ta cần lưu ý: Phát triển nhanh nhưng phải bền vững; tránh tư tưởng chủ quan, thỏa mãn, duy ý chí, say sưa với thắng lợi, không thấy hết những khó khăn ở phía trước, không kiểm soát được rủi ro có thể nảy sinh, sẽ rất dễ bị vấp váp, thậm chí đi đến sai lầm, khuyết điểm, nhất là với một tỉnh có quy mô nền kinh tế rất lớn và tốc độ phát triển nhanh, quy mô thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn lớn, có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú như Thanh Hóa chúng ta.

  Ba là, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, khắc phục những hạn chế, yếu kém, thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Về các lĩnh vực sản xuất cụ thể:

  - Đối với lĩnh vực nông nghiệp, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sản xuất vụ thu mùa, vụ Đông Xuân 2022-2023 trong khung thời vụ tốt nhất; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, nông nghiệp hữu cơ; tập trung phát triển vùng nguyên liệu cây gai theo quy hoạch. Triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; không để dịch bệnh bùng phát trên địa bàn; khẩn trương đưa các cơ sở chăn nuôi lớn vào sản xuất. Đẩy mạnh phát triển nuôi trồng thủy sản và có các giải pháp hỗ trợ cho khai thác, nhưng theo phương châm “Từng bước giảm khai thác, nhanh chóng tăng nuôi trồng” thủy sản thông qua các biện pháp như tăng diện tích nuôi, tăng vụ, nạo vét, khơi thông dòng chảy,…; chú trọng các con nuôi mới mang lại hiệu quả kinh tế cao. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng. Chuẩn bị đầy đủ các phương án, kế hoạch để phòng, chống lụt bão có thể xảy ra. Tiếp tục thực hiện xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và đô thị văn minh theo kế hoạch.

  - Về công nghiệp - xây dựng, thường xuyên nằm bắt tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, nhất là khó khăn do giá nguyên, nhiên vật liệu tăng cao, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, không để gián đoạn sản xuất, nhất là các doanh nghiệp chủ lực có đóng góp quan trọng cho tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, giải quyết việc làm. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp, đặc biệt là Dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng, các dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp trong Khu kinh tế Nghi Sơn. Chuẩn bị mặt bằng, hạ tầng và các điều kiện cần thiết để thu hút các dự án công nghiệp quy mô lớn, giá trị gia tăng cao trong năm 2023, nhất là các dự án đầu tư trực tiếp.

  Tăng cường quản lý nhà nước về quy hoạch, đô thị, trật tự xây dựng và chất lượng công trình, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tăng cường kiểm soát hoạt động của các sàn giao dịch bất động sản, các tổ chức, cá nhân hành nghề môi giới bất động sản trên địa bàn tỉnh.

  - Về dịch vụ: Chú trọng đầu tư phát triển các ngành dịch vụ, với các phân khúc khác nhau để đáp ứng yêu cầu của nhiều đối tượng; tiếp tục đẩy mạnh phát triển dịch vụ du lịch chất lượng cao. Theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trường, giá cả hàng hóa để có giải pháp đảm bảo cung - cầu; tăng cường công tác phòng, chống buôn bán xăng dầu lậu; thực hiện tốt công tác dự báo, định hướng thị trường, các hoạt động xúc tiến thương mại; hỗ trợ các doanh nghiệp tìm kiếm thị trường mới; đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử. Khôi phục và đẩy mạnh hoạt động vận tải tại Cảng hàng không Thọ Xuân; thu hút đầu tư mở thêm các tuyến vận tải container quốc tế tại Cảng Nghi Sơn. Tăng cường các biện pháp tăng thu ngân sách, cơ cấu lại ngân sách nhằm đảm bảo cân đối và hiệu quả sử dụng ngân sách, đáp ứng nhu cầu cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm 2022.

  Tiếp tục quan tâm đến công tác phát triển doanh nghiệp; phấn đấu trong 6 tháng cuối năm thành lập mới 1.837 doanh nghiệp, để cả năm thành lập mới 3.500 doanh nghiệp. Bên cạnh đó, cần quan tâm đến các giải pháp tháo gỡ khó khăn, đưa các doanh nghiệp tạm ngừng quay trở lại hoạt động.

  Bốn là, về nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực, nhất là nguồn lực tài nguyên thiên nhiên, đất đai, khoáng sản,… Tiếp tục làm tốt công tác giải phóng mặt bằng (Ưu tiên bố trí vốn, bố trí quỹ đất tái định cư, tháo gỡ khó khăn về thể chế, công bố giá…), đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công theo hướng tiếp tục đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, tập trung vào những dự án lớn, các công trình trọng điểm. Rà soát, tập trung đầu tư hoàn thành dứt điểm các công trình đang ở điểm dừng kỹ thuật, để tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội và tránh lãng phí nguồn lực. Triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

  Năm là, tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế; thực hiện tốt công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn. Triển khai đầy đủ, kịp thời các chương trình, chính sách bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo, giải quyết việc làm cho người lao động, không để một ai bị bỏ lại phía sau.

  Sáu là, tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ ở cơ sở, không để cho các vụ việc tồn đọng, kéo dài. Tiếp tục triển khai các phương án bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; làm tốt công tác phòng, chống bão lụt, cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ an toàn tuyệt đối tính mạng và tài sản của Nhà nước và của Nhân dân. Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh năm 2022. Tăng cường công tác đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật, đẩy lùi các tai, tệ nạn xã hội. Thực tiễn cho thấy, khi lực lượng chức năng mạnh thì tội phạm sẽ yếu đi và ngược lại lực lượng chức năng không mạnh thì tội phạm lại có xu hướng diễn biến phức tạp.

  Bảy là, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm gắn liền với phân bổ nguồn lực một cách hợp lý. Tăng cường trách nhiệm và nâng cao năng lực của cán bộ thực thi nhiệm vụ, gắn với kiểm soát quyền lực, tăng cường kiểm tra, giám sát, tránh để lạm quyền, lộng quyền, vi phạm nguyên tắc tổ chức và quy chế làm việc. Tinh thần là tăng cường thanh tra, kiểm tra để khắc phục những tồn tại, hạn chế và mục tiêu cuối cùng là phải giữ ổn định để phát triển.

  Các cấp, các ngành, các địa phương phải tăng cường công tác quản lý cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; tuyệt đối không để cán bộ, công chức biến quyền lực Nhà nước giao cho thành quyền lực riêng của tổ chức, cá nhân mình, tối kỵ là dùng quyền lực để mưu cầu lợi ích cá nhân, trái với lợi ích chung. Mỗi cán bộ, công chức phải làm việc với tinh thần phục vụ người dân và doanh nghiệp, với phương châm: Chủ trương của cấp ủy, lời nói và hành động của cán bộ, đảng viên làm cho dân tin. Công tác tuyên truyền, vận động của MTTQ, các đoàn thể làm cho dân theo. Công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện của các cấp chính quyền làm cho dân ủng hộ.

  Tám là, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở thực sự trong sạch vững mạnh, gắn với nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp và năng lực vận động quần chúng của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Nhân dân. Tiếp tục củng cố bộ máy tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ; rà soát, bổ sung, thực hiện nghiêm quy chế làm việc và làm tốt công tác quy hoạch cán bộ, bảo đảm các xã, cấp phòng của huyện, cấp phòng của sở phải hoàn thành quy hoạch trước ngày 15/7/2022; quy hoạch cán thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý hoàn thành trước ngày 30/8/2022. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025, để thật sự “Đảng mạnh từ sơ sở”. Thực hiện tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng, phát huy tính năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung của đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu.

  Tiếp tục đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân; tăng cường kiểm tra, giám sát, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Triển khai thực hiện nghiêm Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII và các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

  Thứ hai, về triển khai thực hiện Kết luận số 35-KL/TW ngày 05-5-2022 của Bộ Chính trị về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở

  Trên cơ sở kết luận của Bộ Chính trị, giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy khẩn trương rà soát, tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy cụ thể hóa Kết luận của Bộ Chính trị thành các văn bản của tỉnh, xây dựng Bảng danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, bảo đảm đồng bộ, thống nhất với các quy định của Trung ương và phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, tình hình thực tế tại địa phương, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong thời gian sớm nhất để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong toàn Đảng bộ tỉnh.

  Thứ ba, tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới"

  Như các đồng chí đã biết, ngày 25/10/2021, Bộ Chính trị đã ban hành Quyết định số 40-QĐ/TW về thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước làm Trưởng Ban Chỉ đạo. Ngày 28/4/2022 vừa qua, Ban Chỉ đạo đã tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết.

  Thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn tổng kết của Trung ương, ngày 20/5/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 68-KH/TU về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết trong toàn tỉnh. Kế hoạch đã gửi tới các địa phương, đơn vị và đã được quán triệt tại Hội nghị hôm nay. Tôi chỉ xin lưu ý các đồng chí việc tổng kết lần này phải bám sát các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp được xác định trong Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI gắn với thực hiện các Nghị quyết, kết luận của Trung ương liên quan đến lĩnh vực này. Quá trình tổng kết phải đánh giá toàn diện tình hình, cả về mục tiêu và sáu nhóm nhiệm vụ, giải pháp và kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI trong 10 năm (từ năm 2013 đến 2023), chỉ ra được những ưu điểm, kết quả nổi bật, những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân trong việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp được nêu trong Nghị quyết; rút ra những bài học kinh nghiệm sau 10 năm thực hiện; đồng thời, đề xuất phương hướng, mục tiêu, quan điểm, phương châm chỉ đạo, nhiệm vụ, giải pháp trong những năm tiếp theo.

  Về thời gian tổng kết, đối với cấp huyện và tương đương phải hoàn thành trong quý IV năm 2022, cấp tỉnh trong quý I năm 2023.

  Thứ tư, tại hội nghị này, chúng ta đã tiến hành biểu dương, khen thưởng đối với 67 tổ chức cơ sở đảng và 117 đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu 5 năm liền (2017-2021).

  Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, một lần nữa, tôi xin chúc mừng các tập thể, cá nhân được vinh danh, khen thưởng; mong các đồng chí sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển chung của tỉnh và các địa phương.

  Thưa các đồng chí! Thưa toàn thể Hội nghị!

  Hội nghị lần thứ Mười Bốn, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX đã thành công tốt đẹp. Những nội dung được xem xét có ý nghĩa rất quan trọng. Sau hội nghị này, tôi đề nghị từng đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các đồng chí cán bộ lãnh đạo, quản lý cần nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu thực hiện và lãnh đạo tổ chức thực hiện thật tốt các Nghị quyết của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 và cả nhiệm kỳ 2020-2025.

  Tôi xin tuyên bố bế mạc Hội nghị. Chúc các đồng chí mạnh khỏe, hoàn thành tốt trọng trách được giao.

  Xin trân trọng cảm ơn!

  Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/thoi-su/tap-trung-cao-cho-cong-tac-lanh-dao-chi-dao-quyet-tam-hoan-thanh-va-hoan-thanh-vuot-muc-cac-muc-tieu-nhiem-vu-nam-2022/162590.htm