Tập trung bảo dưỡng các nhà máy nhiệt điện

KTĐT - Đến hết tháng 10, sản lượng điện toàn hệ thống đạt đạt 90,424 tỷ kWh, tăng 9,0% so với cùng kỳ năm 2010. Điện sản xuất là 41,539 tỷ kWh, tăng 12,78%, điện mua là 46,227 tỷ kWh, tăng 5,75%.

Sản lượng điện thương phẩm 10 tháng ước đạt 78,499 tỷ kWh, trong đó điện cho công nghiệp - xây dựng tăng 13,18%, thương mại - dịch vụ tăng 10,72%, quản lý và tiêu dùng dân cư tăng 7,6%.

Tháng 11/2011, dự kiến phụ tải của hệ thống điện là 299 triệu kWh/ngày, công suất lớn nhất dao động từ 16.500-16.700 MW. Với mục tiêu khai thác cao các nhà máy thủy điện có nước về tốt, đồng thời đảm bảo kế hoạch tích nước cuối năm, EVN dự kiến tách sửa chữa dần các tổ máy nhiệt điện để sẵn sàng phục vụ cấp điện mùa khô 2012, nhất là các tổ máy khu vực phía Nam.