Tập huấn xây dựng triển khai và quản lý dự án, mô hình khuyến nông

Tại lớp tập huấn, các học viên được ông Doãn Văn Chiến- Trưởng Văn phòng Thường trực tại Nam Bộ, thuộc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phổ biến, hướng dẫn về công tác xây dựng và triển khai các dự án khuyến nông Trung ương và công tác kiểm tra, tự kiểm tra, báo cáo dự án.Minh Dương

Nguồn Tây Ninh: https://baotayninh.vn/video/xem-video/tap-huan-xay-dung-trien-khai-va-quan-ly-du-an-mo-hinh-khuyen-nong-15550.html