Tập huấn về thu hồi, giao, cho thuê đất

Sáng 18.4, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước HN - Sở Tư pháp HN đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ trợ giúp pháp lý cho chuyên viên và cộng tác viên về chuyên đề "Quyết định số 136/2007/QĐ-UBND ngày 30.11.2007 của UBND TP.Hà Nội ban hành Quy định về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư và làm nhà ở dãn dân nông thôn trên địa bàn TP.Hà Nội".