Tập huấn về phòng chống tai nạn thương tích tại cơ sở giáo dục

Vừa qua, chuyên đề tập huấn về công tác phòng chống tai nạn thương tích tại các cơ sở giáo dục năm học 2023 – 2024 đã được diễn ra.

Tập huấn về phòng chống tai nạn thương tích tại cơ sở giáo dục.

Thế Đại

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/tap-huan-ve-phong-chong-tai-nan-thuong-tich-tai-co-so-giao-duc-post683828.html