Tập huấn về công tác quản lý tài nguyên và môi trường khu công nghiệp tại Đồng Nai

Ngày 11 - 12/10, tại Đồng Nai, Trường Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ TN&MT) phối hợp với Tổng Công ty Sonadezi tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác quản lý tài nguyên và môi trường khu công nghiệp.

Chủ nhật - 13/10/2019 08:58Tập huấn về công tác quản lý tài nguyên và môi trường khu công nghiệp tại Đồng Nai