Tập huấn về công tác Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật

Sáng 15-11, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị tập huấn Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật ( QPPL) và Nghị định số 52 ngày 28-5-2015 của Chính phủ về cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật – những việc cần triển khai thực hiện trong CAND cho trên 400 đại biểu là lãnh đạo và cán bộ làm công tác pháp chế tại Cục trực thuộc Tổng cục, Bộ Tư lệnh và các đơn vị trực thuộc Bộ trưởng. Đây là Hội nghị được tổ chức thực hiện theo kế hoạch của Bộ Công an.

Phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn, Trung tướng Nguyễn Ngọc Anh, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp Bộ Công an nêu rõ: Việc phổ biến quán triệt 2 văn bản này là rất cần thiết nhằm thống nhất nhận thức, và nghiêm túc triển khai thực hiện công tác pháp điển hệ thống QPPL, cũng như hoạt động cập nhật, khai thác và sử dụng văn bản trên cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật trong CAND đạt được hiệu quả cao nhất.

Tập huấn về công tác Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật - Ảnh 1

Trung tướng Nguyễn Ngọc Anh phát biểu tại Hội nghị tập huấn.

Tập huấn về công tác Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật - Ảnh 2

Quang cảnh Hội nghị tập huấn.

Tại hội nghị này, các đại biểu được nghe các báo cáo viên của Bộ Tư pháp và của Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp Bộ Công an trình bày nội dung Pháp lệnh pháp điển hệ thống QPPL và Nghị định số 52 ngày 28-5-2015 của Chính phủ về cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật và quán triệt những việc cần triển khai thực hiện 2 văn bản nêu trên trong CAND nói chung và đơn vị mình nói riêng.

Trung tướng Nguyễn Ngọc Anh cho biết, theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Pháp điển hệ thống QPPL, Bộ Công an được giao chủ trì thực hiện 20 đề mục thuộc 3 chủ đề, trong đó có 7 đề mục thuộc chủ đề bảo vệ ANQG, 11 đề mục thuộc chủ đề bảo đảm TTATXH cần phải hoàn thành trong giai đoạn (2016-2023).

Năm 2016, năm đầu tiên thực hiện Bộ Công an bước đầu đã triển khai được 2 đề mục về Đặc xá và Cư trú, như vậy vẫn còn 18 đề mục nữa cần tiếp tục tập trung triển khai theo lộ trình. Vì vậy, công tác pháp điển QPPL trong CAND còn đặt ra nhiều nhiệm vụ cần phải được triển khai trong các năm tiếp theo.

Tập huấn về công tác Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật - Ảnh 3

Tập huấn về công tác Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật - Ảnh 4

Đồng chí Nguyễn Huy Thắng ( Bộ tư pháp) truyền đạt nội dung Pháp lệnh pháp điển hệ thống QPPL và những vấn đề liên quan.

Đồng chí nhấn mạnh, theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, sau Hội nghị này, Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp đề nghị các lãnh đạo, cán bộ làm công tác pháp chế tại các Cục trực thuộc Tổng cục, Bộ Tư lệnh, các đơn vị trực thuộc Bộ trưởng tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Quyết định 1555 ngày 29-4-2016; Kế hoạch số 89 ngày 6-4-2016 và Kế hoạch 121 ngày 29-4-2016 của Bộ trưởng Bộ Công an liên quan đến các nội dung tập huấn tại Hội nghị này.

Trong đó, đặc biệt tập trung vào một số công việc như: Đẩy mạnh công tác rà soát, loại bỏ những văn bản pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, không còn phù hợp thực tế để có một hệ thống văn bản QPPL về lĩnh vực ANTT minh bạch, thống nhất. Tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế trong triển khai thực hiện để nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả và tiến độ công việc…

Trung tướng Nguyễn Ngọc Anh khẳng định, đây là nhiệm vụ mới và khó cần phải có sự nỗ lực tham gia thực hiện không những của Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp mà còn cần có sự phối hợp tích cực của Công an các đơn vị mới có thể giúp lãnh đạo Bộ hoàn thành nhiệm vụ pháp điển hệ thống QPPL mà Chính phủ giao Bộ Công an xây dựng, triển khai.

Tâm Phạm